Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Firma P.H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka z siedzibą w Lesznie (Administrator).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji umowy,
  3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Klientowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

   Biuro H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka
   ul. Grunwaldzka 82
   64-100 Leszno

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 8. Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Biura firmy.

Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane

Firma P.H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka, przetwarza dane klienta w celu:

– przygotowania oraz przesłania oferty na personalne zapytanie klienta za pośrednictwem drogi elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.
– dokonywania rezerwacji w obiektach turystycznych, kulturalnych, noclegowych oraz zgłoszeń ubezpieczeniowych po wybraniu konkretnej oferty przez zamawiającego.

Dane wrażliwe klienta przechowywane są na komputerach firmy P.H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka do momentu wykonania usługi, następnie zostają trwale usunięte z pamięci urządzenia.